Humanitárna pomoc pre rodiny po požiari

 Na tohoročný február budú  dve rodiny z nášho okresu spomínať s veľkou ťažobou. Do ich životov zasiahla tragédia. Oheň ničil i nemilosrdne zabíjal. Najprv zhorel dom a prístavba v obci Kecerovce, bez strechy nad hlavou ostalo spolu 23 ľudí, z toho 12 detí. O niekoľko dní sa stala podobná tragédia v obci Slanec, kde zhorela prístavba domu, v ktorej bývala 8 členná rodina. V čase požiaru sa tam nachádzali dvaja chlapci. Staršieho z nich sa podarilo hasičom vyslobodiť a stabilizovať, mladšieho 5 ročného chlapčeka sa oživiť už nepodarilo.  Rodina stratila nielen  zariadenie a osobné veci, ale aj to najcennejšie čo mali, svojho syna a brata.

Takého tragické udalosti nás vyburcovali k zvýšenej aktivite  a k zorganizovaniu urýchlenej humanitárnej  pomoci, ktorou sme chceli zmierniť utrpenie týchto rodín a prejaviť im svoju solidaritu a pochopenie. Hneď sme zmobilizovali našich dobrovoľníkov a priateľov a v priebehu niekoľkých hodín a dní sa nám podarilo vyexpedovať do Keceroviec  viac ako 1000 kg šatstva, 15 párov obuvi, posteľné prádlo,  prikrývky, vankúše, asi 300 kg potravín (cestoviny, múka, olej, konzervy, polievky, trvanlivé mlieko a i.) a tiež hygienické a čistiace prostriedky (prášky na pranie, mydlá, saponáty, šampóny). Ešte sme  ani neukončili cesty do Keceroviec, a už sme museli  expedovať pomoc do Slanca. Poškodenej nešťastnej rodine sme darovali cca 400 kg rôzneho ošatenia, posteľné prádlo, prikrývky a rôzne veci do domácnosti.  Nedokážeme zmierniť všetko utrpenie, ale týmto gestom sme chceli  poskytnúť aspoň konkrétnu  praktickú pomoc  a prejaviť  pochopenie  a súciť v ich ťažkostiach.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, zvlášť  kolegom z územného spolku Prešov, o.z. Podaj ďalej z Prešova, podpredsedovi našej Mládeže SČK Marekovi Pčolinskému a dobrovoľníkom z Košickej Polianky, študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a ďalším. Vďaka patrí aj nášmu kolegovi  Ing. Mariánovi Záhorcovi  z odboru krízového manažmentu US SČK v Bratislave za jeho operatívne a profesionálne konanie a spoluúčasť. Ďakujeme!

Ľudskosť, ako jeden z hlavných princípov našej činnosti  sa prejavila v týchto hektických dňoch zvlášť intenzívne. Kiežby nikdy nechýbala  ani  v našich každodenných bežných rozhodnutiach. 

 Na tohoročný február budú  dve rodiny z nášho okresu spomínať s veľkou ťažobou. Do ich životov zasiahla tragédia. Oheň ničil i nemilosrdne zabíjal.

Ďalšie články