Koniec ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi

Dnes skončila celoslovenská kampaň – Študentská kvapka  krvi. Zapojilo sa do nej množstvo mladých ľudí – a to nás nesmierne teší!

Aj keď v okrese Košice-okolie nemáme veľa stredných a žiadnu vysokú školu, predsa sme sa do kampane zapojili s živým nasadením aj my. Mládežníci Janko a Marek navštívili  stredné školy v Moldave nad Bodvou a vysvetlili študentom dôležitosť darcovstva i  priebeh odberov. Predstavili našu kampaň a pozvali ich na mobilný odber krvi, ktorý sme v Moldave zorganizovali. A mladí prišli….

Ďakujeme všetkým prvodarcom – a nielen im!   Ďakujeme za ochotu a chuť pomáhať! Len tak ďalej…

 

Študentská kvapka krvi® 2018 v číslach:
Počet oslovených ľudí, ktorí mali záujem darovať krv: 27 059
Počet darcov krvi: 22 322 Z toho počet prvodarcov: 4 090
Počet dobrovoľníkov SČK zapojených do kampane: 221
Počet dobrovoľníckych hodín odpracovaných počas kampane: 1 155

Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Partnermi tohtoročnej kampane boli minerálna voda Lucka a PR agentúra Neuropea.

Dnes sa skončila celoslovenská kampaň Študentská kvapka krvi.

Ďalšie články