Koronavírus – odporúčania

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu koronavírusu

Čo je koronavírus

COVID-19 Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia:

  • horúčka
  • kašeľ
  • sťažené dýchanie
  • bolesť hlavy
  • bolesť svalov
  • únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí Kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
Dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti. Kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahoďte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.

Ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti V prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby.

Ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domáciu izoláciu po dobu 14 dní.

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedajú odborníci na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou ( 24 hodín / 7dní )
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Ďalšie články