Kúpeľní hostia v Štóse trénovali prvú pomoc

Dnes sme  navštívili kúpele Štós. Nie ale za účelom oddychu! Na základe dohody s Ministerstvom vnútra sme sa zapojili do preventívnej akcie PZ SR v boji proti úrazovosti. Prevencia je veľmi dôležitá, preto sme sa zamerali najmä na riešenie poskytovania prvej pomoci práve po úrazoch. Kúpeľní hostia nás privítali so záujmom. Veď trénovať prvú pomoc na figurínach nemajú možnosť každý deň. 

V dnešný krásny letný deň si v kúpeľoch Štós precvičilo poskytovanie prvej pomoci viac ako 80 ľudí. Jednoduchým tréningom na figurínach sa naučili zvládať život ohrozujúce stavy pri úrazoch a náhlych príhodách. Súčasťou boli aj ukážky vybavenia a činnosti  kinologickeho oddelenia Policajného zboru.

Dnes sme navštívili kúpele Štós. Nie ale za účelom oddychu. Prišli sme kúpeľným hosťom prezentovať prvú pomoc a naučiť ich zachrániť život.

Ďalšie články