Kurz pre pracovníkov v potravinárstve

Pracovné dni nového roka sú už v plnom prúde a my pokračujeme v našej práci. Tentoraz pomáhame tým, ktorí potrebujú byť odborne spôsobilí pre prácu s potravinami. Pripravili sme pre nich špeciálny kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.

Kurz prebieha odvčera a trvá 3 dni. Prednášajú odborníci z oblasti hygieny. Záverečné skúšky absolventi vykonajú na RÚVZ a po ich úspešnom absolvovaní budú zapísaní do registra odborne spôsobilých osôb, čím získajú oprávnenie pracovať s potravinami. Držíme palce, aby sa to všetkým podarilo.

Kurzy odbornej spôsobilosti organizujeme raz v mesiaci a podľa záujmu.
 

V týchto dňoch prebieha v našej učebni kurz pre pracovníkov v potravinárstve (hygienické minimum). Jeho absolventi budú po vykonaní záverečnej skúšky zaradení do registra odborne spôsobilých osôb a môžu sa zamestnať v potravinárstve.

Ďalšie články