Majstrovská Slovenska v hip-hope a naša zdravotná služba

     V dňoch 19. a 20. mája 2018 sme vykonávali zdravotný dozor na Majstrovstvách Slovenska v hip-hope, ktoré organizovalo D.S.Studio Košice v Kunsthalle a zúčastnilo sa ich stovky súťažiacich z celého Slovenska.

     Počas oboch dní majstrovstiev sme ošetrili vyše 100 pacientov. Boli to najmä úrazy kolien a členkov, no vyskytli sa aj iné, vážnejšie prípady, ako zablokované stavce chrbtice s nemožnosťou pohybu a sťaženým dýchaním, vysoká horúčka s angínou, extrémne vysoký pulz s rýchlym dychom a tŕpnutím končatín a tváre, dlhotrvajúce kŕče nohy, hyperventilácia s vážnou dehydratáciou tesne po vystúpení alebo mnohé iné, bližšie nešpecifikované mdloby, najčastejšie obehovej príčiny.

     Bola to ťažká služba, ale stála zato. Teší nás, že môžeme aj takto pomáhať 🙂

Koncom mája 2018 sa v Kunsthalle v Košiciach konali majstrovstvá Slovenskej republiky v hip-hope. Boli sme pri tom a dávali sme pozor na zdravie a bezpečnosť súťažiacich. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a náročná služba.

Ďalšie články