Medzinárodný deň darcov krvi

Prinášame vám aspoň takouto formou kúsok slávnostnej atmosféry z dnešného Svetového dňa darcov krvi a Dňa otvorených dverí na pracovisku NTS v Košiciach. Tak ako každý rok, aj dnes sme aspoň symbolicky – kvetom – ďakovali darcom krvi za záchranu života a nezabudli sme ani na pracovníkov NTS, ktorí dennodenne pracujú s darcami krvi. Pekný slávnostný deň, priatelia!

Prinášame vám aspoň takouto formou kúsok slávnostnej atmosféry z dnešného Svetového dňa darcov krvi a Dňa otvorených dverí na pracovisku NTS v Košiciach.

Ďalšie články