Mladí zdravotníci z okresu Košice-okolie súťažili

 

Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža sa 10. mája 2019 a v rozzelenalom Mestskom parku v Košiciach uskutočnila súťaž Družstiev mladých zdravotníkov zo základných škôl okresu Košice – okolie.

Priestranná zeleň parku bola doslova posiata „zranenými“ figurantmi, na ktorých šikovní súťažiaci predviedli praktickú časť z poskytovania prvej pomoci. Žiaci prvého stupňa riešili úraz dvoch dievčat, krvácanie, šok a tiež aj zástavu dýchania. Starší mladí zdravotníci z druhého stupňa mali za úlohu ošetriť podozrenie na zlomeninu, zachrániť dusiacu sa pani, podať prvú pomoc dvom mladým ľuďom pod vplyvom alkoholu a drog a zachrániť utopeného v jazierku. Okrem toho všetci súťažiaci preukázali svoju zdatnosť aj v teoretickej časti, kde si preverili vedomosti o Červenom Kríži, darcovstve krvi a teórii poskytovania prvej pomoci. Na všetko po celý čas dohliadali prísni rozhodcovia z radov inštruktorov a školiteľov prvej pomoci územného spolku SČK Košice-okolie, ktorí nielen bodovo ale aj slovne ohodnotili všetkých súťažiacich a určili víťazov.

Na I. stupni zvíťazili:

1. miesto ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesto ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír
3. miesto ZŠ Grundschule Medzev

Na II. stupni zvíťazili:

1. miesto ZŠ Grundchule Medzev
2. miesto ZŠ Družstevná pri Hornáde
3. miesto ZŠ Nižný Klátov

Víťazom srdečne blahoželáme a nám ostáva len veriť, že tak ako každá súťaž, aj táto prinesie svoje ovocie a napomôže našim žiakom neustále rozvíjať svoje osobné a charakterové vlastnosti a v prípade potreby poznatky a skúsenosti z prvej pomoci aj použiť.

 

Mladí zdravotníci z nášho okresu sa stretli na súťaži Družstiev mladých zdravotníkov. Zorganizovali sme ju pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža v Mestskom parku v Košiciach.
 

Ďalšie články