Mladí zdravotníci základných škôl z okresu Košice-okolie ukázali svoje vedomosti a zručnosti

Koncom mája sa v prostredí košického Mestského parku konala každoročná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov (DMZ), ktorú sme zorganizovali pre žiakov základných škôl z okresu Košice-okolie.

Pre súťažiace 5 členné družstvá sme pripravili zaujímavé súťažné disciplíny: vedomosti o Červenom kríži, poznávanie liečivých rastlín, zdravotnícke vedomosti a praktické poskytovanie prvej pomoci. Najviac ich potrápili realisticky pripravené poranenia, kde museli preukázať nielen vedomosti ale aj praktické zručnosti a organizačný talent. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale víťazmi sa stali mladí zdravotníci z týchto škôl:

Na I. stupni:

  1. miesto: ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou
  2. miesto: Grundschule Medzev
  3. miesto: ZŠ Malá Ida

Na II. stupni:

  1. miesto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír
  2. miesto: ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou
  3. miesto: ZŠ Bidovce

Všetkým súťažiacim, ale aj pedagógom patrí veľká pochvala za predvedené výkony. Súťaž DMZ je našou dôležitou aktivitou, pretože pomáha šíriť povedomie o dôležitosti prvej pomoci a rozvíjať u žiakov zručnosti potrebné na záchranu života. Zároveň je to pre žiakov skvelá príležitosť, ako si otestovať svoje vedomosti a zručnosti v porovnaní s rovesníkmi z iných škôl. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu súťaž o rok.

Ďalšie články