Mobilný odber krvi v ZŠ Turňa nad Bodvou

V ZŠ Turňa nad Bodvou má výchova k ľudskosti a ochota pomáhať svoje čestné miesto. Dnes tu mladí členovia SČK pod vedením Mgr. M.Pierogovej a G.Dunkovej v spolupráci s vedením školy zorganizovali krásnu akciu – mobilný odber krvi. Škola sa tým zapojila do nášho projektu „Ocko, mamka, poďte zachraňovať životy“ a pripojila sa k tým, ktorí sa podieľajú na záchrane života. Mobilný odber krvi, organizovaný priamo v priestoroch školy, obohatil aj samotných žiakov. Získali nové vedomosti z oblasti darcovstva krvi, a čo je podstatné: v „priamom prenose“ sledovali nenápadné, ale veľmi vzácne hrdinstvo „obyčajných“ ľudí , ktorí dobrovoľne a bezplatne darovali to najcennejšie – vlastnú krv. ĎAKUJEME, vážení darcovia krvi, ĎAKUJEME, vážené vedenie školy, ĎAKUJEME, milí mladí priatelia – červenokrížiaci! Dokázali ste, že máte srdce na správnom mieste a zato vám patrí naše uznanie!

V ZŠ Turňa nad Bodvou má výchova k ľudskosti a ochota pomáhať svoje čestné miesto. Dnes tu mladí členovia SČK pod vedením Mgr. M.Pierogovej a G.Dunkovej v spolupráci s vedením školy zorganizovali krásnu akciu – mobilný odber krvi.

Ďalšie články