Na krídlach záchrany – originálny, nevšedný dar

V ostatných rokoch sme dostali  niekoľko rôznych darov. Väčšinou to boli materiálne veci, ktoré sme využili vo svojej práci, alebo sme pomohli iným (šaty, dogéria, potraviny, jedlo, knihy, darčeky ako ceny na súťaže, televízor, financie, auto….a pod.). Viacerí nám darovali svoj voľný čas, iní prišli na našu výzvu darovať krv a zachraňovať životy. Sú to veľké gestá ľudskosti a pomoci. Za všetky tieto dary sme naozaj veľmi vďační !

Nedávno sme dostali originálny a nevšedný dar, určený našim darcom krvi, ale aj nám, pracovníkom a členom SČK Košice-okolie.

Novinár, textár a básnik Juraj Soviar daroval nášmu územnému spolku b á s e ň. Sme poctení a veľmi si to vážime. Báseň je orginálna – a určite nielen preto, že pán Soviar je autorom známych hitov skupiny Elán, ale najmä preto, že v nej majstrovsky vystihol krásu a poslanie našej práce. Je to pre nás nežné pohladenie duše…. Ď A K U J E M E !

Premiéra básne odznie na zajtrajšom oceňovaní darcov krvi v Košiciach a my vám ju predkladáme s originálnym darovaním autora.

Na krídlach záchrany

Všetkým nezištným dobrovoľným darcom krvi a členom SČK Košice – okolie s úctou Ďuro Soviar

Z anjelskej krajiny
so srdcom na dlani
Nesú kríž za iných
na krídlach záchrany

Beznádej zaženú
úsmevom jediným
Rozdajú každému
s vinou či bez viny

Prvé či posledné
dávajú každý deň
Pre tváre prosebné
svoje už o tom viem

Z anjelskej krajiny
bez reklám bez slávy
Nesú kríž za iných
za mladých za starých

Na krídlach záchrany
láska k nám priletí
So srdcom na dlani
tak ako od svätých

Novinár, textár a básnik Juraj Soviar daroval nášmu územnému spolku b á s e ň. Sme poctení a veľmi si to vážime! Báseň je originálna, majstrovsky a krásne vystihuje podstatu našej práce. Je to pre nás pohladenie duše…. ĎAKUJEME !

Ďalšie články