Nácvik prvej pomoci pri príležitosti celoslovenského stretnutia turistov s poruchami zraku na Šugove

Dňa 26.8.2016 sme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovali nácvik prvej pomoci pri príležitosti celoslovenského stretnutia  turistov s poruchami zraku na Šugove. Nácvik bol špeciálne uspôsobený pre potreby sabozrakých. Začali sme s výkladom prvej pomoci a vysvetlili sme si prečo je nesmierne potrebné ju poskytovať, pričom bolo všetko opisované veľmi podrobne. Po výklade si mohli turisti následne vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Aj keď to bolo pre nich v mnohých ohľadoch veľmi náročné, každému sa to páčilo a aj pre nás to bol veľmi obohacujúci zážitok. Ďakujeme!

Dňa 26.8.2016 sme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovali nácvik prvej pomoci pri príležitosti celoslovenského stretnutia  turistov s poruchami zraku na Šugove.

Ďalšie články