Nadstavbový kurz pre opatrovateľky

Nadstavbový kurz pre opatrovateľky je určený na ďalšie vzdelávanie opatrovateliek. Je zameraný na rozšírenie odbornej úrovne a praktických vedomostí opatrovateliek v sociálnych zariadeniach alebo domácnostiach.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín

Miesto výučby: Dom SČK, Územný spolok SČK Košice-okolie, Komenského 19 v Košiciach

Aktuálny termín: 30. január 2020 o 8.00 hod.

Cena kurzu: 50 €

Obsah vzdelávania:
– Etické princípy v opatrovateľstve
– Devalvácia a evalvácia klienta, komunikácia, riešenie konfliktov
– Psychohygiena v opatrovateľskej službe
– Prevencia a hygiena v opatrovateľskej službe, upratovanie, správna manipulácia s odpadmi
– Prvá pomoc, bezpečnosť prostredia, prevencia úrazov

Prihlášky:

cez formulár alebo osobne, prípadne mailom na kosice-okolie@redcross.sk, telefonicky na 0903558934