Náhľad do našich dnešných kurzov

Ponúkame vám náhľad do dnešných kurzov. Dnes sme pripravovali budúce opatrovateľky v kurze opatrovania a dobrovoľní záchranári trénovali v 33 hodinovom kurze prvej pomoci.

Náhľad do našich dnešných kurzov

Ďalšie články