Naša prepravná sociálna služba

VIETE O NAŠEJ PREPRAVNEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBE ?

Je určená:

  • pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom
  • pre seniorov
  • pre rodičov s deťmi

Ponúkame kvalitnú a bezpečnú prepravu a tým aj integráciu cieľových skupín do všetkých oblastí života.

Prepravujeme do:
– zdravotníckych zariadení
– do úradov a iných inštitúcií
– na kultúrne a spoločenské podujatia
– podľa potreby

AJ S VOZÍKOM PRE IMOBILNÝCH

Objednávky a informácie najneskôr jeden deň vopred od 8.00 do 15.00 hod na telefónnom čísle:

0903 601 114

Prepravujeme v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.

 

Viete o našej prepravnej sociálnej službe? Ponúkame kvalitnú a bezpečnú prepravu do zdravotníckych zariadení, do úradov a iných inštitúcií, na kultúrne a spoločenské podujatia.

 

Ďalšie články