Naši noví školitelia prvej pomoci

Včera sa v Košiciach konala odborná  príprava nových školiteľov prvej pomoci. Za náš územný spolok sa jej zúčastnili traja mladí a aktívni dobrovoľníci: Soňka, Marek a Janko. Odborným garantom prípravy bol prezident SČK a uznávaný odborník v oblasti prvej pomoci doc. Viliam Dobiáš. Absolventi prípravy sa stali školiteľmi SČK a čaká ich náročná práca v kurzoch prvej pomoci, ukážkach pre verejnosť, pri tréningoch s deťmi, atď. Tešíme sa na spoluprácu !

Včera sa v Košiciach konala odborná príprava nových školiteľov prvej pomoci. Medzi účastníkmi nechýbali ani traja naši dobrovoľníci: Marek, Soňka a Janko, ktorí sa stali školiteľmi prvej pomoci.

Ďalšie články