Nočné cvičenie dobrovoľných zdravotníkov SČK

21.7 2019, v nedeľu sa v nočných hodinách uskutočnilo taktické cvičenie našich dobrovoľných zdravotníkov.

Nočná hodina, náročný terén a ťažké modelové situácie dali každému zabrať, no ako sa vraví – ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naši záchranári si precvičili praktické vedomosti a zručnosti v 3 modelových situáciách:

Prvou bola 90 minútová kardiopulmonálna resuscitácia, kde sa vystriedali všetci účastníci cvičenia.

Pod dvojicou turistov sa zosunula pôda a padali do ťažko prístupného terénu 20 metrov. Mladá dievčina mala mnohopočetné zlomeniny ľavej strany tela, pneumothorax a tržnú ranu na hlave. Jej kamarát mal zlomenú chrbticu a poškodenú miechu.

Tretia modelová situácia sa odohrávala na mieste, kde sa záchranári mohli zdržať maximálne 5 minút. Bol to chlapec, ktorý spadol zo stromu a bol v bezvedomí s vnútorným krvácaním. Prioritou bol transport a následné ošetrenie. Poskytovanie prvej pomoci komplikovala jeho sestra, ktorá dostala hysterický záchvat a nechcela svojho brata opustiť.

Cvičenie splnilo svoj účel, všetci zúčastnení si prakticky precvičili náročné situácie a zvládli to na výbornú!

Počas letných dovolenkových a prázdninových dní sme pripravili nočné taktické cvičenie našich dobrovoľných zdravotníkov. Uskutočnilo sa v nedeľu 21.7.2019 v Skároši.

Ďalšie články