Oceňovanie darcov krvi v roku 2016

Dňa 08.12.2016 sme slávnostne oceňovali darcov krvi v sobášnej sieni miestneho úradu Košice – Staré mesto. Každoročne oceňujeme darcov krvi a v roku 2016 sme ocenili 109 darcov bronzovou Janského plaketou, 89 darcov striebornou Janského plaketou, 61 darcov zlatou Janského plaketou, 17 darcov diamantovou Janského plaketou a 5 darcov Kňazovického medailou. Za rozvoj darcovstva bolo 7 ocenených, ktorí svojou činnosťou prispeli k rastu darcovstva v Košiciach okolí. Sprievodný program nám robila detská folklórna skupina zo základnej školy s materskou školou M.R. Štefánika v Budimíre. K dispozícii bolo aj občerstvenie vo forme švédskych stolov. Darcovia sa dobre zabavili a zaspievali si spoločne s deťmi. Atmosféra bola skvelá a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník a stretnutie s tak výnimočnými ľuďmi.
 
foto: Jozef Timuľák fotography
 
 
 
 

Dňa 08.12.2016 sme slávnostne oceňovali darcov krvi v sobášnej sieni miestneho úradu Košice – Staré mesto. 

Ďalšie články