Ocko, mama, poďte zachraňovať životy: ZŠ Kežmarská 28

„Valentínska kvapka krvi"

Krv – odpradávna stotožňovaná so životom, považovaná za zázračnú, nadprirodzenú tekutinu, všemožný liek, od ktorého sa očakáva omladenie či uzdravenie. Jej darovaním sa bezprostredne odľahčí krvný obeh, odplavením krviniek sa podráždi krvotvorba na uvoľnenie mladých krviniek z kostnej drene a zlepší sa jej kvalita a funkcie. Najdôležitejšie však je – krv zachráni ľudské životy.

Žiaci Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach oslovili svojich rodičov: „Ocko, mamka, poďme zachraňovať životy!"
 
Veľmi nás teší, že sme sa mohli dňa 13.februára 2015 zapojiť do akcie „Valentínska kvapka krvi", organizovanej za podpory Slovenského červeného kríža Košice-okolie a mobilnej Národnej transfúznej stanice v Košiciach.

Vďaka patrí darcom, ktorí neváhali a prišli podporiť svojím humánnym činom našu výzvu. Krv prišlo darovať 34 dobrovoľníkov z radov rodičov, učiteľov, zamestnancov školy, ba i tých, ktorí sa o odbere dozvedeli z médií.

Dotazník, registrácia, vyšetrenie hemoglobínu, krvnej skupiny a vyhodnotenie výsledkov lekárom boli kroky, ktoré musel absolvovať každý potencionálny darca. Potom nasledoval posledný krôčik – odber 450 ml krvi. Absolvovalo ho 22 účastníkov. Aj keď nie všetci zúčastnení vyhoveli stanoveným podmienkam, považujeme túto akciu za veľmi úspešnú.

Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným a organizátorom akcie „Valentínska kvapka krvi". Zároveň dúfame, že sa nám v budúcnosti opäť podarí uskutočniť takýto šľachetný čin.

Spracovala: RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

Žiaci Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach oslovili svojich rodičov: „Ocko, mamka, poďme zachraňovať životy!"

Ďalšie články