Organizačná štruktúra

Predsedníčka
MUDr. Viera Sochová

Podpredsedníčka
MUDr. Jitka Mačalová

Členovia Územnej rady SČK Košice okolie:
MVDr. Mária Szmolniczká
Ing. Marta Perúnová
Mária Bradová
Peter Báťka
Marek Pčolinský

Členovia Kontrolnej rady územného spolku SČK Košice okolie:
Jolana Bodnárová
Anna Majorošová
Emília Lacková

Predseda územnej rady mládeže SČK: Ján Černák

Zamestnanci územného spolku:

Mgr. Helena Kmetzová – riaditeľka

Mgr. Martina Toronská – koordinátorka pre bezpríspevkové darcovstvo krvi a humanitárne aktivity
Mgr. Marcela Vitkovičová – ekonómka, sociálna pracovníčka, vedúca prepravnej služby
Ing.Peter Košč – terénny sociálny pracovník, vodič
Jaroslav Šiška – terénny sociálny pracovník, vodič
 

Volené orgány boli zvolené na Sneme územného spolku SČK Košice-okolie v apríli 2017.