Oslavy storočnice Červeného kríža v Košiciach a okolí

V tomto roku si pripomíname 100. výročie založenia Červeného kríža v našej krajine. Niekoľko mesiacov po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa dcéra vtedajšieho prezidenta, Alica Masaryková, stala prvou predsedníčkou novovzniknutého Československého Červeného kríža.

Aj územný spolok SČK v okrese Košice-okolie si v uplynulých dňoch pripomenul túto významnú údalosť a uskutočnil slávnosnté stretnutie, na ktorom poďakoval viacerým svojim členom a sympatizantom za priazeň a spoluprácu. Medzi ocenenými boli aj bývalí spolupracovníci, funkcionári, predsedníčky miestnych spolkov, spolupracujúci lektori, učiteľky a zástupcovia Mládeže SČK.

Kultúrny program pripravili študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Priestory spestrila aj výstava najlepších prác výtvarnej súťaže detí zo základných škôl okresu Košice-okolie.

Slávnostným stretnutím sme si pripomenuli storočnicu Červeného kríža na Slovensku, ale najmä v Košiciach a okolí.

Ďalšie články