PF 2017

Drahí priatelia, kolegovia, dobrovoľníci a všetci, ktorí ste nám v minulom roku pomáhali a spolupracovali s nami,

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za spoluprácu v roku 2016. Zároveň Vám chceme v roku 2017 popriať všetko dobré, veľa radosti, málo starostí, mnoho krásnych chvíľ a aby ste v tomto roku boli spokojní a úspešní.

Pevne dúfame, že tento rok bude svelý a každému prinesie, iba pekné a dobré chvíle.

 

V Novom roku, naši milí,
lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá
 kolektív SČK Košice okolie

 

PF 2017!

Ďalšie články