Poďakovanie – pomoc pre rodinu po požiari

Milí priatelia,

srdečne ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali na našu výzvu a pomohli nám pripraviť humanitárnu pomoc pre rodinu, ktorá sa po požiari ocitla v ťažkej životnej situácii.

Zabezpečili sme pre nich prikrývky, uteráky, ošatenie a potreby pre domácnosť. Veríme, že aspoň takýmto gestom sme pomohli zmierniť ich nešťastie.

ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať!

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť a vyexpedovať nevyhnutnú humanitárnu pomoc pre rodinu, ktorá prišla  po požiari o majetok.

Ďalšie články