Poďakovanie za dar

Poteší nás ak môžeme niekomu pomôcť, utvrdzuje nás to v presvedčení, že naša práca má zmysel.  
A poteší nás aj to, že sa nájdu štedrí ľudia, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Aj dnes nás nečakane prekvapil majiteľ reštaurácie ARIES z Košíc. Vďaka nemu malo 5 oslabených rodín jedlo zdarma. Maličkosť?  Vôbec nie!  Veľmi si to vážime, že nám pomáhate pomáhať! Týmto tlmočíme srdečné poďakovanie aj od obdarovaných! Nech sa vám darí aj naďalej!

ĎAKUJEME !

 

Poteší nás ak môžeme niekomu pomôcť. Utvrdzuje nás to v presvedčení, že naša práca má zmysel. A poteší nás aj to, že sa nájdu štedrí ľudia, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Ďalšie články