Pomáhame aj počas pandémie

Pomáhame aj počas pandémie.

  • Naďalej prevádzkujeme prepravnú službu, čím pomáhame ťažko zdravotne postihnutým a seniorom v kritických situáciach.
  • Seniorom a ŤZP vozíme lieky a nákupy.
  • Zabezpečujeme vydávanie potravinovej pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi.
  • Rozdávame letáky a informujeme ľudí o koronavíruse a o spôsobe ako sa chrániť.
  • Oslovujeme darcov krvi a prosíme, aby prišli darovať krv.

 ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE ! Spolu to zvládneme!

Pomáhame aj počas pandémie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Spolu to dokážeme!

Ďalšie články