Pomôžete nám? VEĽMI SÚRNE!

Milí priatelia,

pre ťažko postihnutých ľudí bez domova SÚRNE POTREBUJEME plienky (pre dospelých). Možno má niekto vo vašom okolí zvyšné plienky po svojich príbuzných a nevie čo s nimi…. Dajte nám vedieť! Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pomáhať!

Títo ľudia sú odkázaní na pomoc druhých a sú často bez odbornej zdravotnej starostlivosti, teda plienky nemôžu mať predpísané od lekára. Pomôžme im zachovať ľudskú dôstojnosť.

Pomôžete nám?

Ď A K U J E M E

Milí priatelia, VEĽMI SÚRNE potrebujeme plienky pre zdravotne ťažko postihnutých bezdomovcov. Pomôžete nám?

Ďalšie články