Potravinová pomoc leto 2016

Máme za sebou zaujímavé leto, plné práce a humanitárnej pomoci. Letné dni sme v tomto roku venovali ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi a rozvážali sme im potravinovú pomoc. Stali sme sa totiž jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci v rámci Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby), a tak sme v čase od 27.7.2016 do 23.8.2016 expedovali do 108 obcí v okrese Košice-okolie celkovo 75 843 kg potravín. Potraviny sme odovzdali rodinám v núdzi, ktoré určil realizátor programu, t.j. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Popri výdaji potravín sme realizovali aj tzv. sprievodné opatrenia, t.j. informovali sme o konkrétnych možnostiach sociálnej pomoci zo strany SČK a poskytovali aj základné sociálne poradenstvo. Na akcii sa v našom okrese podieľali 4 profesionálni pracovníci SČK a 67 dobrovolníkov (z toho 5 členov Mládeže SČK a 14 predsedov miestnych spolkov SČK). Dobrovoľníci odpracovali bez nároku na odmenu celkovo 488 hodín. Pomoc sme rozvážali 24 motorovými vozidlami, z toho 1 bolo vlastné vozidlo SČK, 21 áut bolo poskytnutých sponzorsky. V rámci tejto aktivity sme prejazdili 5302 km a spoznali veľa zaujímavých ľudí a v neposlednej miere aj veľa krásnych miest v našom okrese. Bola to pre nás nová, zaujímavá a zmysluplná profesionálna skúsenosť. Humanitárnu pomoc v takomto veľkom rozsahu a krátkom časovom rozpätí sme už dávno nerealizovali. Týmto vyslovujeme úprimnú vďaku našim pracovníkom a dobrovoľníkom a tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zdarný priebeh tejto akcie a pomáhali nám ju realizovať s osobitným nasadením a elánom. Srdečná vďaka patrí aj všetkým obciam a mestám za ústretovosť a priestory, ktoré nám poskytli. Bez vás by sme to nedokázali. ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

Máme za sebou zaujímavé leto, plné práce a humanitárnej pomoci. Letné dni sme v tomto roku venovali ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi a rozvážali sme im potravinovú pomoc. Stali sme sa totiž jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci v rámci Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby), a tak sme v čase od 27.7.2016 do 23.8.2016 expedovali do 108 obcí v okrese Košice-okolie celkovo 75 843 kg potravín.

Ďalšie články