Predvianočné posedenie – zhodnotenie roka 2017

S blížiacim sa koncom roka 2017 sme v spolupráci s majiteľom reštaurácie JUMBO v Košiciach zorganizovali pre našich členov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov a sponzorov predvianočné posedenie. Uskutočnilo sa v príjemnom interiéri spomínanej reštaurácie na Masarykovej 2 v Košiciach za prítomnosti asi 40 pracovníkov a dobrovoľníkov našej organizácie na čele s riaditeľkou Mgr. Helenou Kmetzovou a predsedníčkou územnej rady SČK MUDr. Vierou Sochovou.

Predsedníčka vo svojom príhovore vyzdvihla nezištnosť práce červenokrížiakov a navodila pravú rodinnú atmosféru plnú srdečnosti a ľudskosti. Poukázala na súčasné nezdravé hodnoty konzumu, ako protikladu ľudskosti, jednoduchosti, dobrovoľnosti, vzájomnej pomoci a pokore… Absolútne neformálne k tomu použila verše známeho textára a básnika Juraja Soviara z jeho zbierky Nemaľuj ženu na stenu, kde autor píše:

Konzum mám najradšej ten malý dedinský
aj chlieb mi chutí tak keď sa je deliť s kým

Áno, deliť sa a pomáhať, to je poslaním Červeného kríža. Riaditeľka územného spolku SČK Mgr. Helena Kmetzová poďakovala všetkým za aktívnu spoluprácu v roku 2017, zhodnotila činnosť a vyjadrila nádej na ďalšiu spoluprácu aj v novom roku 2018.

K príjemnej atmosfére prispelo aj výborné pohostenie nášho hostiteľa a štedrého sponzora pána Petra Báťku, a úprimné poďakovania za spoluprácu v tomto roku, ktoré boli vo forme ďakovných listov odovzdané viacerým aktívnym členom a dobrovoľníkom našej organizácie.

Napriek tomu, že sme pre akútnu chorobu účinkujúcich nemali kultúrny program, tóny Tichej noci zazneli spontánne z úst všetkých prítomných.
Už sa naozaj tešíme na Vianoce!

Vážime si vašu prácu a aktivity, milí červenokrížski priatelia a sme vám nesmierne vďační, že ste pri nás stáli aj v roku 2017.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

S blížiacim sa koncom roka 2017 sme v spolupráci v majiteľom reštaurácie Jumbo v Košiciach zorganizovali Predvianočné posedenie pracovníkov, členov, dobrovoľníkov, sponzorov a sympatizantov Červeného kríža.

Ďalšie články