Prepravná služba SČK – sociálna terénna služba

15023

Prepravná služba SČK (sociálna terénna služba) slúži na zlepšenie sociálneho prostredia v regióne Košíc a okolia.
Prevádzkujeme ju už tretí rok – a to vďaka partnerským obciam a spoločnosti Kaufland, ktorá nám darovala dve špeciálne upravené vozidlá na prevoz ťažko zdravotne postihnutých, vrátane vozičkárov.
Prepravnou službou SČK pomáhame riešiť zložité životné situácie odkázach ľudí, ktorí majú problém prepraviť sa k lekárovi, k rodine, do úradov, za kultúrou, do sociálnych zariadení, do kúpeľov a pod.  V roku 2019 bola prepravná služba SČK v našom regióne využitá 4689 krát.

V súčasnosti túto službu poskytujeme  v meste Košice a v 16 obciach okolia Košíc:

Valaliky, Geča, Čaňa, Gyňov,  Ždaňa, Skároš, Nižná Myšľa, Trstené pri Hornáde, Nižná Hutka, Košická Polianka, Družstevná pri Hornáde, Sady nad Torysou, Košické Olšany, Kokšov – Bakša, Haniska, Kostoľany nad Hornádom

Cieľová skupina, pre ktorú je služba určená: 
• seniori nad 62 rokov
• osoby ŤZP a ich sprievodcovia, vrátane vozičkárov
• rodičia s maloletými deťmi
• občania s nepriaznivým zdravotným stavom

Objednávanie služby:
• telefonicky na číslo: 0903 601 114,najneskôr 1 deň vopred od 8.00 do 15.00 hod.

Oprávnenosť na službu žiadatelia preukazujú vodičovi:
• preukazom ŤZP
• občianskym preukazom

Kde je možné službu využiť?
• na prepravu do zdravotníckych zariadení
• na prepravu do sociálnych zariadení
• na prepravu do úradov a iných inštitúcií (obecný úrad, súdy, notár, sociálna poisťovna a iné)
. na pohreby, k vlaku, na spoločenské podujatia, návštevy príbuzných a pod.

Kedy je možné službu využiť?
pondelok – piatok 7.00 hod. – 15.00 hod.

Úhrada za poskytovanú službu:
Obyvatelia mesta Košice a nezazmluvnených obcí: 0,50 €/1 km

Obyvatelia obcí : Valaliky, Geča, Gyňov, Čaňa,  Ždaňa, Skároš, Nižná Myšľa, Trstené pri Hornáde, Nižná Hutka, Košická Polianka, Družstevná pri Hornáde, Sady nad Torysou a Košické Olšany, Kokšov-Bakša, Haniska a Kostoľany nad Hornádom

  štartovné     

Cena za 1 km

občan ŤZP (oprávnený sprievodca zdarma)    1 €   0,20 €
senior nad 62 rokov  1 €   0,20 €
rodič s deťmi (maximálne 3 deti)  1 €   0,30 €
občan s nepriaznivým zdravotným stavom  1 €   0,30 €

 

0