Prezentácia prvej pomoci v Družstevnej pri Hornáde

Prvá pomoc je úloha, ktorú by mal ovládať každý človek. Vedenie  Základnej školy Družstevná pri Hornáde si to veľmi dobre uvedomuje. Aj oni sa už v minulosti zapojili do nášho projektu Staň sa záchrancom života a vedú k zodpovednosti aj svojich žiakov. V uplynulom týždni znovu zorganizovali mobilný odber krvi pre dospelých, žiakom prišli odprezentovať prvú pomoc naši mládežníci Marek a Dárius.

Marek: "Počas dňa sa v triede vystriedalo niekoľko žiakov školy, skoro celý druhý stupeň. Absolvovali ukážku prvej pomoci pri bezvedomí, pri zástave dýchania a zástave srdca, pri veľkom krvácaní a nechýbali ani zlomeniny a poranenia. Špecifikom dnešnej ukážky bola beseda o Operačnom stredisku ZZS, ktoré veľmi zaujímalo najmä starších žiakov. Do ukážky sme zaradili novinku – prvú pomoc pri pádoch z bicykla, stromu, schodov, skateboardu a pri "šípke" do vody. Dôraz sme kládli na bezpečnosť, ale aj na správne a rýchle poskytnutie prvej pomoci bez pomôcok a s pomôckami."

Ukážky sa stretli s veľmi priaznivým ohlasom, čo nás veľmi teší.

Ďakujeme, že chcete pomáhať s nami 🙂

Prvá pomoc je úloha, ktorú by mal úspešne zvládnuť každý človek. Vedenie Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde si to uvedomuje a vedie k zodpovednosti aj svojich žiakov.

Ďalšie články