Príbeh o nádeji

PRÍBEH O NÁDEJI A O DAROVANÍ
Dnes sme sa zoznámili s rodinou Michala Š. Mladí, vzdelaní, inteligentní rodičia, dve deti (12 a 4 r.). Prišli z Donecka, v Košiciach sú iba štyri dni. Boje na Ukrajine kruto zasiahli aj do ich životov. V Donecku už nemajú domov, a keďže Michal má po predkoch korene na Slovensku, prišli s veľkou nádejou k nám. Sú oficiálnymi čakateľmi na azyl a ich situácia nie je závideniahodná. Sú v pridelenom byte, bez auta, bez internetu, bez výraznejšieho finančného zabezpečenia a hlavne – izolovaní od rodiny, od priateľov… Peniaze, ktoré dostali ledva pokryjú náklady na bývanie, na jedlo je ich rozpočet minimálny, nehovoriac o iných bežných potrebách, alebo kredite na telefón. Michal ešte nemá prácu, prišiel sa však informovať, či by nemohol zatiaľ pracovať ako dobrovoľník. Veď čo má zatiaľ robiť? Peniaze nepožaduje, chce sa cítiť užitočný. Bol by vďačný za akúkoľvek, aj minimálnu pomoc vo forme potravín, či iných potrieb pre domácnosť s deťmi. V jeho očiach sme videli úzkosť, obavu, ale aj odhodlanie a hlavne NÁDEJ na lepší život.
Aj my máme nádej, pretože na Slovensku je ešte veľa ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa vedia podeliť aj s málom. Máme radosť, pretože vidíme dôveru, s ktorou za nami ľudia prichádzajú. Cítime aj vďaku, pretože sú ľudia, ktorí nám pomáhajú pomáhať. Iba spolu to dokážeme !

PRETO PROSÍME : PODARUJTE MICHALOVEJ RODINE ČOKOĽVEK POTREBNÉ (potraviny, drogériu, hračky).
Neprosíme o veľké dary, stačí maličkosť, veď aj more je plné malých kvapiek…

Darované veci môžete priniesť do Domu SČK na Komenského 19 v Košiciach denne od 14.00 do 15.00 hod., po telefonickom dohovore aj inokedy (0903558934).
Ak niekto chce a môže prispieť finančne, hoci nepatrným príspevkom, prosíme zaslať na náš Fond pomoci:
IBAN: SK0802000000350065530512 , VS: 09072015

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ !

PRÍBEH O NÁDEJI A O DAROVANÍ
Dnes sme sa zoznámili s rodinou Michala Š. Mladí, vzdelaní, inteligentní rodičia, dve deti (12 a 4 r.). Prišli z Donecka, v Košiciach sú iba štyri dni. Boje na Ukrajine kruto zasiahli aj do ich životov. V Donecku už nemajú domov, a keďže Michal má po predkoch korene na Slovensku, prišli s veľkou nádejou k nám.

Ďalšie články