Príprava nových odborne spôsobilých pracovníkov v potravinárstve

Odvčera prebieha v našej učebni ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Zúčastňuje sa ho devätnásť frekventantov, ktorí sa pripravujú na prácu v potravinovom rezorte. Po vykonaní záverečnej skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach budú môcť pracovať na každej potravinovej prevádzke, kde je v zmysle zákona požadovaná odborná spôsobilosť.

Aj takto napĺňame naše poslanie – pomáhať. 
Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás, pomôžeme aj Vám!

Odvčera prebieha v našej učebni ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami.

Ďalšie články