Kurzy prvej pomoci

Naše kurzy sú vedené jednoduchou, ľahko zapamätateľnou formou. Vyučujú ich kvalifikovaní inštruktori a školitelia prvej pomoci s praktickými skúsenosťami v oblasti prvej pomoci. U nás si povinnosť, ktorá pre vás vyplýva zo zákona splníte jednoducho a zábavne. Priebeh a štruktúru kurzov prispôsobíme vašim požiadavkám a potrebám. Kurzy prebiehajú v moderne zariadenej učebni s elektronickými modelmi, figurínami a pomôckami.

Pomôžeme vám odbúrať strach a bariéry pri poskytovaní pomoci pri úrazoch a nehodách. Získate nové, užitočné vedomosti, ktoré môžete využiť nielen na pracovisku, ale aj v rodinách, na cestách, pri športe, vo voľnom čase, … Už po skončení kurzu budete vedieť správne zasiahnuť v prípade nehody. Budete človekom, na ktorého sa budú môcť všetci spoľahnúť, že im pomôže aj v tej najhoršej chvíli. Vyberte si z našej ponuky a tešte sa, že už sa nestane nič, čo by vás zaskočilo a vy dokážete zachrániť ľudský život.

Ponúkame 3 druhy kurzov prvej pomoci:

8 HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI 

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre verejnosť, organizácie, autoškoly, v zmysle zákona o BOZP.

Počas 8-hodinového kurzu prvej pomoci vás naučíme ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy či popáleniny, resuscitovať dospelého človeka a dieťa, čo je AED a ako ho používať, ako postupovať pri dopravnej nehode aj správne telefonovať na tiesňovú linku. Akreditovaný kurz prvej pomoci  v rozsahu 8-hodín obsahuje všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci.  Kurz je možné absolvovať individuálne alebo skupinovo. Realizujeme ich raz mesačne a podľa záujmu.

Prihláste sa na kurz vyplnením formulára.

16 HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI S EURÓPSKYM CERTIFIKÁTOM

Kurz je určený pre verejnosť, organizácie, dobrovoľných hasičov, pracovníkov BOZP, pedagógov, športových trénerov atď.

Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. Platnosť Európskeho certifikátu je 3 roky od vystavenia certifikátu. Po uplynutí tejto doby si môžete vedomosti obnoviť základným 8 – hodinovým kurzom prvej pomoci. 

Prihláste sa na kurz vyplnením formulára.

33 HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI S EURÓPSKYM CERTIFIKÁTOM

Kurz je určený pre záchranárov, dobrovoľných hasičov, pracovníkov BOZP, opatrovateľov, verejnosť, organizácie a všetkých, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci v SČK. Kurz organizujeme podľa záujmu. 

Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. Platnosť Európskeho certifikátu je 3 roky od vystavenia certifikátu. Po uplynutí tejto doby si môžete vedomosti obnoviť základným 8 – hodinovým kurzom prvej pomoci. 

Prihláste sa na kurz vyplnením formulára.

Informácie: 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.sk


Prihlasovací formulár na kurz prvej pomoci pre jednotlivca:

Uveďte približný termín zaradenia do kurzu.
Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do kurzu podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu do kurzu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Prihlasovací formulár na kurz prvej pomoci pre firmu/organizáciu:

Uveďte ulicu, popisné číslo, PSČ, mesto/obec, štát.
Uveďte približný termín zaradenia osôb do kurzu.
Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do kurzu podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu do kurzu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Slovenský Červený kríž je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci vydanej MZ SR č. S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021.

Súbor otázok na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci (Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR  pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizované vo februári 2018) Otázky pre skúšky z poskytovania prvej pomoci