Rozhanovce – 15. kvapka krvi

Aj v Rozhanovciach sú ľudia s veľkým srdcom – darcovia krvi!

Dnes sa práve tam konala už 15. kvapka krvi, organizátorom ktorej je nadšená darkyňa a vzácny človek – pani Mgr. Dagmar Nosáľová.
My sme boli pri tom a s vďakou a nadšením sledovali tú rodinnú atmosféru, ktorá tam vládla.

Ďakujeme, milí Rozhanovčania! Vaša ľudskosť a nezištnosť je obdivuhodná!

Ďakujeme vám v mene všetkých, ktorým vaša krv zachráni život.

Aj v Rozhanovciach sú ľudia s veľkým srdcom – darovia krvi. Dnes sa práve tam konala už 15. kvpaka krvi. 

Ďalšie články