Rozhodcovia na súťaži mladý záchranár rozhodovali!

Dňa 26.04.2017 v Herľanoch prebiehala súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organizuje Okresný úrad Košice – okolie. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my ako rozhodcovia na stanovišti zdravotníckej prípravy. Na tomto stanovišti mali žiaci za úlohu predviesť KPR, ošetriť zlomeninu zápästia a simulovať hovor na linku 112. Žiaci to zvládli aj napriek fyzickej vyčerpanosti, keďže úlohy museli plniť po písomnom teste, pohybe a pobyte v prírode, civilnej ochrane, hasení malých požiarov a streľbe zo vzduchovky. Presvedčili sme sa, že títo mladí ľudia budú vedieť kdekoľvek a komukoľvek, kto to bude potrebovať poskytnúť prvú pomoc.

Dňa 26.04.2017 v Herľanoch prebiehala súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organizuje Okresný úrad Košice – okolie. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my ako rozhodcovia na stanovišti zdravotníckej prípravy.

Ďalšie články