Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

Vyznamenania pre záchrancov života
Odovzdávanie plakiet bezpríspevkovým darcom krvi

Košice, 21.11.2014
Slovenský Červený kríž (SČK), územný spolok Košice-okolie odovzdal dnes vyznamenania za rok 2014 bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí darovali krv pre záchranu ľudských životov.

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo o 15.00 hod. v sobášnej sieni Miestneho úradu Košice – Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 v Košiciach, za účasti predstaviteľov SČK, Národnej transfúznej služby, zástupcov zdravotných poisťovní, pozvaných starostov obcí a rodinných príslušníkov.

Na slávnostnom stretnutí bolo ocenených 129 darcov krvi z okresu Košice-okolie:
– 69 darcov si prevzali striebornú Jánského plaketu za 20 násobné bezplatné darovanie krvi
– 47 darcov bolo ocenených zlatou Jánského plaketou za 40 (ženy za 30) bezplatných odberov
– 11 darcov si prevzalo diamantovú Jánského plaketu za 80 (ženy 60) bezplatných odberov
– 2 darcovia bolo ocenení Kňazovického medailou za 100 bezplatných odberov krvi. Sú to:
Ladislav Kaduk z Čane a Ján Ševčík zo Sokoľa.
Do konca novembra 2014 územný spolok SČK odovzdá ešte 133 bronzových Jánského plakiet za 10 násobné bezplatné darovanie krvi.
V roku 2014 tak bude z okresu Košice-okolie ocenených celkovo 262 darcov krvi.

SČK má tú česť poďakovať sa takýmto spôsobom darcom krvi za záchranu ľudských životov, a to v mene všetkých, ktorým darovaná krv zachránila život.

Ďalšie články