Slávnostné stretnutie darcov krvi

Predvianočný čas sme využili na zorganizovanie slávnostného stretnutia darcov krvi, na ktorom sme ďalším darcom z nášho okresu odovzdali vyznamenania za ich bezpríspevkové darcovstvo.

Stretnutie sa uskutočnilo v sobášnej sieni Mestského úradu Košice – Staré Mesto a zúčastnilo sa ho 92 darcov. Slávnostné stretnutie spríjemnili aj mladí folklóristi zo Základnej školy s materskou školou M.R. Štefánika z Budimíra.

V tomto roku sme celkovo odovzdali:

127 bronzových Jánského plakiet

82  strieborných

68 zlatých

18 diamantových

11 medailí Prof. Kňazovického.

Úprimne vám blahoželáme, milí darcovia krvi a ďakujeme v mene všetkých, ktorým vaša krv zachránila život.

Predvianočný čas sme využili nato, aby sme zorganizovali slávnostné stretnutie darcov krvi, na ktorom sme ďalším darcom z nášho okresu udelili vyznamenania za ich bezpríspevkové darcovstvo.

Ďalšie články