Snem územného spolku Košice – okolie 2017

Dňa 20.4.2017 sme rokovali o najdôležitejších otázkach našej činnosti v minulom štvorročnom období, prijímali nové koncepcie činnosti a volili nových funkcionárov na ďalšie obdobie. Rokovania sa zúčastnila aj viceprezidentka SČK PhDr. Helena Kobzová a generálna sekretárka SČK Mgr. Zuzana Rosiarová-Kesegová.Staronovou predsedníčkou našej organizácie sa stala MUDr. Viera Sochová, predsedníčkou kontrolnej rady pani Jolana Bodnárová. Blahoželáme! Ďakujeme všetkým našim členom, dobrovoľníkom, funkcionárom a sympatizantom za pomoc a aktivity, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dňa 20.4.2017 sme rokovali o najdôležitejších otázkach našej činnosti v minulom štvorročnom období, prijímali nové koncepcie činnosti a volili nových funkcionárov na ďalšie obdobie.

Ďalšie články