Sokoľ- júl 2020. Cvičenie humanitárnej jednotky SČK – prvé súčinnostné cvičenie s DHZ Geča

Sokoľ, júl 2020

Členovia našej humanitárnej jednotky pravidelne 2 x ročne absolvujú výcvik, v ktorom sa zdokoňaľujú vo svojich schopnostiach a zručnostiach, najmä v oblasti prvej pomci. Tentoraz sme na cvičenie prizvali aj partnerov – dobrovoľných hasičov.

Prvé spoločné cvičenie humanitárnej jednotky SČK Košice – okolie a DHZ Geča sa uskutočnilo 18. 07. 2020 vo večerných a upršaných hodinách v obci Sokoľ.
     Cvičenie začalo 90 minút trvajúcou KPR dvoch pacientov, ktorí boli zasiahnutí bleskom. Ošetrení boli aj dvaja účastníci koncertu – jeden s hypoglykémiou, ďalší s otrasom mozgu. Nasledoval najzložitejší zásah – dohľadanie, ošetrenie a transport turistov, ktorí boli napadnutí skupinou agresorov. Jeden pacient mal zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom. Ostatní boli po urgentnom ošetrení transportovaní na bezpečné miesto na dovyšetrenie pomocou dlhej chrbticovej dosky, o ktorú boli fixovaní. Záver cvičenia patril dopravnej nehode, ktorú museli vyriešiť hasiči a správne ošetriť a vyprostiť pacientov z auta. Využili techniku, vedomosti a zručnosti z 33-hodinoveho kurzu prvej pomoci s európskym certifikátom, ktorý prednedávnom absolvovali na SČK. Situáciu zvládli bravúrne, čo potvrdili naši zdravotníci, ktorí situáciu pozorne sledovali.
     Samozrejme, po náročnom cvičení dobre padlo občerstvenie – zabezpečili sme ho formu opekačky. Počas cvičenia absolvovali všetci prítomní, dobrovoľní hasiči, ako aj členovia SČK krátke školenie na používanie dlhej chrbticovej dosky.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Členovia našej humanitárnej jednotky pravidelne 2 x ročne absolvujú výcvik, v ktorom sa zdokonaľujú vo svojich schopnostiach a zručnostiach, najmä v oblasti prvej pomoci. Tentoraz sme na cvičenie prizvali aj partnerov – dobrovoľných hasičov.

Ďalšie články