Súťaž družstiev mladých zdravotníkov 2017

Mladí zdravotníci súťažili v Mestskom parku v Košiciach.

     Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca sme tak ako každý rok usporiadali okresnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov pre žiakov základných škôl. Uskutočnila sa v atraktívnom prostredí Mestského parku a zúčastnilo sa na nej 18 súťažných družstiev, ktoré predviedli svoje vedomosti z oblasti poskytovania prvej pomoci a taktiež vedomosti o celosvetovom hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

     Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – I. a II. stupeň. Okrem teoretických vedomostí museli všetci piati členovia družstva riešiť praktické krízové situácie so zranenými – namaskovanými figurantmi. Museli zasahovať napr. pri utopencovi v jazierku, pri popálenej žene, pomohli mužovi s príznakmi infarktu myokardu, ale aj panej, ktorá dostala mozgovú príhodu. Prekvapil ich mladý epileptik, pomohli dievčine po úraze s krvácaním z nosa a taktiež mladej žene s príznakmi úpalu. Vedomosti súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá objektívne posudzovala nielen samotné vedomosti a praktické zručnosti, ale aj privolanie rýchlej lekárskej pomoci a celkovú koordináciu súťažiacich v družstve.

     Chvíľami sme mali dojem, že do parku prišli naozajstní záchranári, pretože jednotlivé družstvá preukázali vynikajúce vedomosti a organizačné schopnosti. Ich vedomosti boli veľmi vyrovnané, čo svedčí o kvalitnej príprave aj zo strany ich pedagógov, či vedúcich zdravotníckych krúžkov.

Víťazmi sa stali:

na I. stupni:

1. miesto – ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
2. miesto – ZŠ Čaňa
3. miesto- ZŠ s MŠ Bohdanovce

na II. stupni:

1. miesto – ZŠ Družstevná pri Hornáde
2. miesto – ZŠ Grundschule Medzev
3. miesto – ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír

Úprimne blahoželáme víťazom aj všetkým zúčastneným, pretože víťazom nie je len ten, kto získal najväčší počet bodov, ale každý, kto je ochotný nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov. A všetci súťažiaci túto ochotu preukázali! Ďakujeme vám dievčatá a chlapci! Veríme, že aj táto milá skúsenosť utvrdí vo vás úprimnú túžbu pomáhať druhým!

Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca sme tak ako každý rok usporiadali okresnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov pre žiakov základných škôl. Uskutočnila sa v atraktívnom prostredí Mestského parku v Košiciach a zúčastnilo sa jej 18 päťčlenných družstiev.

 

Ďalšie články