Súťaž družstiev mladých zdravotníkov 2018

V utorok 5.6.2018 sa v Mestskom parku v Košiciach uskutočnila okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov zo základných škôl okresu Košice-okolie.

Zúčastnilo sa jej celkovo 18 päťčlenných družstiev I. a II. stupňa. Medzi súťažiacimi excelovali žiaci zo ZŚ s MŠ M.R. Štefánika v Budimíri, ale poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí preukázali výborné vedomosti a zručnosti.

Vítazné družstvá I. stupeň:

1. ZŚ s MŠ M.R. Štefánika Budimír
2. ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
3. ZŠ Mokrance Víťazné družstvá II.

stupeň: 1. ZŠ s MŠ M.R.
Štefánika Budimír, dr. 1
2. ZŠ s MŠ Bidovce
3. ZŚ s MŠ M.R. Štefánika Budimír, dr. 2

Ďakujeme všetkým zúčastneným – súťažiacim, učiteľom, rozhodcom, fotografom, figurantom a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť a realizovať toto milé a zmysluplné podujatie v krásnom prostredí Mestského parku v Košiciach.

ĎAKUJEME!

V utorok 5.6.2018 sa v Mestskom parku v Košiciach uskutočnila okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov pre žiakov základných škôl okresu Košice-okolie.

Ďalšie články