Súťaž v poskytovaní prvej pomoci v letnej škole v Ždani

Vzhľadom na corona krízu a  zatvorené školy počas školského roka, viaceré školy v rámci Slovenska uskutočnili počas prázdnin rôzne aktivity pre deti, najmä tzv. "letnú školu".

Tak to bolo aj v Ždani, v týždni od 17. do 21.8.2020.  Priestory školy sa zaplnili žiakmi, ktorí sa hravou formou učili užitočné veci, hrali sa, realxovali, spoznávali…

18. augusta takmer celý deň venovali vedomostiam z prvej pomoci. Oboznámili sa s prácou záchranárov, trénovali prvú pomoc a naši mladí dobrovoľníci im pripravili aj súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Modelové situácie a realistické znázornenie poranení budili dojem naozajstných úrazov, a tak deti s plným nasadením zachraňovali ranených čo najrýchlejšie a najlepšie.

Dobrá vec sa podarila, ďalšie deti a mládež vedia poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc. Odmenou im boli diplomy a dobrý pocit, že sa naučili čosi veľmi zmysluplné.
 

18.8.2020 sme navštívili základnú školu v Ždani, kde sa uskutočnila tzv. letná škola. Tento deň bol venovaný prvej pomoci – a my sme nemohli chýbať.

Ďalšie články