Sv. omša za darcov krvi v Dóme sv. Alžbety

14.6. každoročne slávime Svetový deň darcov krvi. Už niekoľko rokov pri tejto príležitosti sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach slávi sv. omša za darcov krvi. V tomto roku to bolo práve v nedeľu, 14.6. 2020, počas slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober za účasti početného duchovenstva a množstva veriacich. Boli medzi nimi i viacerí darcovia krvi, držitelia janského plakiet, predstvitelia NTS a SČK. Arcibiskup zdôraznil obetavosť a nezištnosť darcov krvi a pripomenul, že emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč je tiež držiteľom diamantovej JP, tak ako viacerí prítomní.

Sme úprimne radi, že v Košiciach sa aj takýmto spôsobom už tradične ďakuje darcom krvi za ich pomoc pri záchrane životov.

14. 6. si každoročne pripomíname Svetový deň darcov krvi. V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa už tradične slávila svätá omša za darcov krvi.

Ďalšie články