Svetový deň darcov krvi – oceňovanie darcov

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme včera v sobášnej sieni Mestského úradu Košice – Staré Mesto udeľovali vyznamenania dobrovoľným darcom krvi z okresu Košice-okolie.

Za dvadsaťnásobné bezplatné darcovstvo sme odovzdali striebornú plaketu prof. Jánskeho 61 darcom krvi.
Zlaté plakety za 30 (ženy ) a 40 (muži) odberov sme udelili 33 darcom,
siedmi darcovia si prevzali diamantovú plaketu za 60 (ženy) a 80 (muži) odberov
a dvaja darcovia boli ocenení Kňazovického medailou za 100 bezplatných odberov.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme v mene všetkých, ktorým vaša krv zachránila život.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme včera udeľovali vyznamenania darcom krvi z okresu Košice-okolie.

Ďalšie články