Svetový deň darcov krvi – oceňovanie

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme v sobášnej sieni Miestneho úradu Košice-Staré Mesto oceňovali darcov krvi striebornými, zlatými a diamantovými Jánského plaketami, 4 darcovia si prevzali Kňazovického medailu za viac ako 100 bezplatných odberov. Úprimne blahoželáme všetkým oceneným a ďakujeme za záchranu životov.

 

Celú fotogalériu z oceňovania nájdete na facebooku: Slovenský Červený kríž Košice-okolie.

 

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme v Sobášnej sieni Miestneho úradu Košice – Staré Mesto oceňovali darcov krvi z okresu Košice-okolie.

Ďalšie články