Svetový deň darcov krvi – sv. omša za darcov krvi

Včera večer o 18.00 hod sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi uskutočnila svätá omša za darcov krvi.

Zúčastnili sa na nej darcovia krvi z Košíc a okolia, naše dve držiteľky diamantovej plakety z Poproča – Evka a Marienka – slávnostnú atmosféru umocnili aj krojmi.

Svätú omšu slávil emer. arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je taktiež darcom krvi, držiteľom diamantovej Jánského plakety.

 Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa 14.6.2018 uskutočnila v Dóme sv. Alžbety v Košiciach svätá omša za darcov krvi.

Ďalšie články