Svetový deň prvej pomoci 2016

Tlačová správa

 

10. september 2016 – Svetový deň prvej pomoci – prvá pomoc a deti

 

Bratislava, 6. september 2016 – Viete, že najrizikovejším prostredím pre deti vo veku od troch do šiestich rokov je ich vlastný domov, detské ihrisko či bicyklovanie na ulici? Príčinou nie je len detská zvedavosť, ale mnohokrát aj nepozornosť a nedbanlivosť dospelých.* A vedeli ste, že práve deti už v útlom veku zvládnu zásady prvej pomoci tak, že dokážu zachrániť život?

 

Aj na tieto fakty chce upriamiť pozornosť verejnosti Slovenský Červený kríž aktivitami pripravenými pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. Ten si už po sedemnásty krát pripomíname druhú septembrovú sobotu, tento rok to bude 10. septembra.

 

U detí sú najčastejšie vyskytujú úrazy hlavy a končatín, pomliaždenia, drobné poranenia, otrasy mozgu a otravy. Najexponovanejším obdobím je čas okolo obeda, z dní sobota a ročných období leto. Z dopravných prostriedkov je pre deti najrizikovejším bicykel.

Schopnosť naučiť sa tie najnutnejšie zásady prvej pomoci má každý z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie či vzdelanie. Preto sa Slovenský Červený kríž okrem výučby dospelých v akreditovaných kurzoch prvej pomoci od nepamäti venuje vzdelávaniu detí v prvej pomoci. V priebehu rokov 2010 až 2015 SČK v prvej pomoci preškolil 3791 pedagógov, 39 701 detí v materských školách a 258 976 žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Sú medzi týmito potenciálnymi záchrancami aj vaše deti?

   
 

 

 

Pozrite si video Buď hrdinom a video Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca World First Aid Day 2016: First aid for children and by children

 

 

 

 

 

 

 

*Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva – Projekt „Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku.“ (2014)

 

Viete, že najrizikovejším prostredím pre deti vo veku od troch do šiestich rokov je ich vlastný domov, detské ihrisko či bicyklovanie na ulici? Príčinou nie je len detská zvedavosť, ale mnohokrát aj nepozornosť a nedbanlivosť dospelých.* A vedeli ste, že práve deti už v útlom veku zvládnu zásady prvej pomoci tak, že dokážu zachrániť život?

Ďalšie články