Svetový deň prvej pomoci a deti

Prvá pomoc je  oblasť, ktorú predstavujeme už aj predškolákom. Aj dnes  naši mládežníci prijali pozvanie vedenia materskej školy a predviedli deťom ukážky zranení. Hravou formou ich naučili ako majú reagovať a niektorí si vyskúšali aj kompresie hrudníka na figuríne. Všetky zúčastnené deti deti už vedia ako majú privolať pomoc a čo je pri prvej pomoci najdôležitejšie. Zaujali sme ich  a veľmi nás potešilo, že aj malé deti túžia zachraňovať a pomáhať. A o to nám ide 🙂

Svetový deň prvej pomoci bol vhodnotu príležitosťou, aby sme o prvej pomoci hovorili ešte viac. Dnes boli naši mládežníci znovu medzi deťmi.

Ďalšie články