Svetový deň prvej pomoci v Moldave nad Bodvou

V roku 2000 ustanovila Medzinárodná federácia ČK a ČP druhú septembrovú sobotu  ako Svetový deň prvej pomoci. Celý svet si aspoň jeden deň v roku môže pripomenúť nesmierny význam takejto pomoci pre človeka.

Aj náš územný spolok si pri tejto príležitosti uvedomil, že Svetovým dňom prvej pomoci si pripomíname obrovskú dôležitosť a úlohu laickej prvej pomoci v našich životoch. Mnohí si neuvedomujú, že život ich príbuzných môžu mať jedneho dňa vo vlastných rukách. Nikto ten deň nevie, nikto nevie čas, kedy sa to stane.

Zachrániť život je veľká vec a práve takú veľkú vec prišli naučiť žiakov a študentov škôl v Moldave nad Bodvou naši školitelia prvej pomoci Ján Černák a Marek Pčolinský. V piatok, 13. septembra 2019 na námestí pri Mestskom úrade už od rána  prezentovali správne postupy prvej pomoci, trénovali mladých žiakov a študentov a vyvracali nesprávne mýty spojené s prvou pomocou. Do moldavského krížiackeho mestečka prichádzali priebežne mnohí žiaci a študenti moldavských škôl, ale aj iní záujemcovia. Prvá pomoc ich zaujala – a to bolo aj našim hlavným cieľom.

Prvú pomoc si nacvičilo celkovo viac ako 600 ľudí, vrátane okoloidúcich. Nechýbali figuríny, defibrilátor, ukážka výbavy a správneho použitia obsahu lekárničiek, či nácvik rôznych techník potrebných pre záchranu života.

Prvá pomoc moldavčanov zaujala – a to bolo aj našim hlavným cieľom.

Svetový deň prvej pomoci sme si v tomto roku pripomenuli v Moldave nad Bodvou. V centre mesta sme vytvorili krížiacke mestečko plné figurín a pomôcok na poskytovanie prvej pomoci. Už od rána ho začali navštevovať moldavskí žiaci a študenti, aby získali nové vedomosti o takej dôležitej oblasti, akou je prvá pomoc…

Ďalšie články