Tréning prvej pomoci v ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou

V Základnej škole na Severnej ulici 21 v Moldave nad Bodvou sa na prázdniny chystajú zaujímavým spôsobom – tréningom prvej pomoci. V posledných dňoch školského roka so žiakmi trénovala naša dobrovoľníčka Soňka. Veríme, že tak aj my takto prispejeme k bezpečnosti detí počas letných voľných dní.

V Základnej škole Severná 21 v Moldave nad Bodvou využili koniec školského roka na tréning prvej pomoci.

Ďalšie články